Monthly Archive: September 2016

Ưu điểm của trần nhôm dân dụng cho công trình nhà ở

Hiện nay, những sản phẩm trần nhôm được sử dụng phổ biến cho nhiều công trình khác nhau. Trong đó, những  loại trần nhôm được sử dụng cho những công trình nhà ơ, khách sạn, nhà hàng,… thường được gọi là trần nhôm dân dụng để phân biệt với những loại trần nhôm công nghiệp. …